Navigation menu

Valoarea actuală a opțiunii este. Option time value

In order to calculate the net present value of the project, the anticipated revenue needs to be determined.

Termenul defineste o optiune call sau o succesiune de optiuni call pe rata dobanzii. Optiunile sunt instrumente prin care un trader se poate proteja impotriva evolutiei nefavorabile a preturilor. In momentul incheierii unui contract, cumparatorul are posibilitatea de a achizitiona o optiune call, care ii ofera dreptuldar nu si obligatia, de a cumpara activul suport la un pret prestabilit, numit pret de exercitare, in schimbul platii unei prime catre vanzatorul optiunii. Daca la scadenta, pretul activului este mai mic decat pretul de exercitare al optiunii, cumparatorul poate decide sa nu isi exercite optiunea si astfel pierde prima platita pentru aceasta.

De exemplu, nu s-a specificat când proiectul va atinge - cu sprijinul Fondului Energetic - valoarea actualizată netă zero. It was e. Astfel cum a fost actualizată învaloarea actualizată netă se ridica la [ Polonia a subliniat că rentabilitatea investiției, evaluată în funcție de valoarea actualizată netă și de rentabilitatea internă a investiției, era ridicată.

Reducerea scade valoarea actualizată netă a obligației cu valori între și The curtailment reduces the net present value of the obligation by to În acest scop, BCG a calculat valoarea actualizată netă VAN a investiției, astfel cum a fost sintetizată în tabelul Raportul întocmit de AA aplică o metodologie bazată pe valoarea actualizată netă "VAN"dar nu descrie foarte detaliat ipotezele subiacente.

Option time value

The AA report applies a net present value 'NPV' methodology, but does not describe the underlying assumptions in great detail. Rentabilitatea preconizată a măsurilor se calculează pe baza fluxurilor de numerar viitoare, actualizate pentru a calcula valoarea actualizată netă. The expected return of the measures is calculated based on the future stream of cash flows, discounted to derive the net present value.

Activele existente trebuie să fie gestionate astfel încât să maximizeze valoarea actualizată netă a activelor.

Care este valoarea unei opțiuni de cumpărare sau de vânzare?

The existing assets shall be managed in a way that maximizes Net Present Value of the assets. În valoarea actuală a opțiunii este, modelul prezintă valoarea actualizată netă a garanției în cadrul a ceea ce se consideră a fi un scenariu negativ [55].

Instead, the model presents the net present value of the Guarantee under what is being considered a punitive scenario [54].

Alte opțiuni integrarea în CGD și o restructurare independentă nu ar fi permis să se garanteze resurse suficiente în ceea ce privește valoarea actualizată netă pentru a se compensa investiția inițială necesară. Other options integration into CGD and stand-alone restructuring would not allow sufficient resources in net present value terms to be generated to compensate for the initial investment that would have to be made.

  • Indicatori ema pentru opțiuni binare
  • Option time value - Wikipedia
  • Care opțiune este mai bună decât turbo sau
  •  То есть вы хотите сказать, Танкадо не волновало, что кто-то начнет разыскивать Северную Дакоту, потому что его имя и адрес защищены компанией ARA.
  • Schimb de opțiuni cum să faci bani
  • Это Испания.
  • Она должна помочь ему найти ключ в компьютере Хейла.
  • В XVI11 веке некий английский купец приобрел у севильской церкви три десятка бушелей апельсинов и, привезя их в Лондон, обнаружил, что фрукты горькие и несъедобные.

În scopul evaluării riscului de operare, valoarea actualizată netă a tuturor investițiilor, costurilor și veniturilor concesionarului ar trebui avută în vedere în mod consecvent și uniform. For the purpose of assessment of the operating risk the net present value of all the investment, costs and revenues of the concessionaire should be taken into account in a consistent and uniform manner.

În plus, Comisia a calculat valoarea actualizată netă VAN a investiției în Ciudad de la Luz pentru a stabili măsura în care proiectul va fi profitabil pentru investitorul privat.

valoarea actuală a opțiunii este crearea site- ului web și câștigurile online

Furthermore, the Commission computed the Net Present Value NPV of the investment in Ciudad de la Luz in order to give the magnitude valoarea actuală a opțiunii este how much the project would be worth for the private investor. ÎnKBC Securities a prezentat un raport care conține informațiile necesare pentru a calcula valoarea actualizată netă a unei investiții pe 10 ani în Carrere Group.

Traducere "valoarea actualizata neta" în engleză

InKBC Securities provided a report containing the necessary information to calculate the net present value of a year investment in the Carrere Group. Prin definiție, rata internă de rentabilitate corespunde ratei de actualizare care face valoarea actualizată netă a investiției să fie egală cu zero.

By definition, the internal rate of return corresponds to valoarea actuală a opțiunii este discount rate which makes the net present value of the investment equal to zero. Comisia observă că metoda de evaluare utilizată în rapoarte valoarea actualizată netă a fluxului de numerar neangajat preconizat [30] este larg acceptată pentru cazurile de achiziții.

The Commission observes that the valuation method used in the reports net present value of expected free cash flows [30] is widely accepted for cases of acquisitions. Din punct de vedere al modelului financiar, valoarea actualizată netă a plăților prețului de exercitare poate fi considerată drept echivalentul plății unei sume forfetare care permite NNBG să acopere costurile de construcție.

Optiuni Cap

From a financial modelling point of view, the Net Present Value of the SP payments can be thought of as the equivalent ce strategii sunt disponibile pentru opțiunile binare a lump sum payment which allows NNBG to cover construction costs.

Entitatea rezultată în urma opțiunea 2021 va administra activele comerciale existente astfel încât să maximizeze valoarea actualizată netă VAN a activelor, în conformitate cu practica comercială normală și cu obligațiile fiduciare.

The merged entity will manage existing commercial assets in a way that maximises Net Present Value NPV of the assets in accordance with normal commercial practice and fiduciary duties. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Calcularea valorii opțiunilor dvs. Există mai multe componente ale valorii unei tranzacții de opțiune de oprire sau opțiune. Valoarea unei opțiuni este alcătuită din valoarea sa intrinsecă plus o primă de timp.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

valoarea actuală a opțiunii este investiții în proiecte ico

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

valoarea actuală a opțiunii este ce opțiuni sunt mai ieftine