Ministerul Afacerilor Externe

Prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

Conținutul

  Miercuri, 10 octombrieActualitate Opinii Silviu Cerna Foto: Arhiva personala În istoria sa modernă, România s-a aflat de mai multe ori în situaţii dramatice, care i-au pus în pericol prezentare generală a pieței bursiere lituaniene ca stat. Aceste catastrofe au putut fi totuşi depăşite, aşa cum s-a întâmplat în — când ţărănimea ajunsă la capătul răbdării s-a răsculat, iar autorităţile au înăbuşit răscola în sânge; în — când Germania şi Austro-Ungaria au ocupat cea mai mare parte a ţării, inclusiv capitala, iar România a fost nevoită să încheie pace separată cu puterile centrale; în — când România a pierdut fără nici o rezistenţă o treime din teritoriu; în — când armata roşie a invadat ţara, instaurând un regim comunist prosovietic şi antinaţional; în — când regimul naţional-comunsit s-a prăbuşit într-o baie de sânge. Soluţia a fost, de fiecare dată, reluarea şi intensificarea eforturilor de implementare a elementelor definitorii ale civilizaţiei occidentale: opțiuni binomiale de drept, democraţia, economia bazată pe proprietatea privată, libertăţile individuale, raţionalitatea critică, ştiinţa. În cazul României, care s-a modernizat târziu şi incomplet, iar apoi a fost ţinută de către regimul comunist o jumătate de secol într-o izolare aproape totală, revenirea la civilizaţia occidentală necesită, printre altele, adoptarea monedei europene unice şi continuarea reformelor structurale de natură să ducă la finalizarea tranziţiei la economia de piaţă.

  Prezentare generală Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare BERD  a fost înfiinţată îndupă prăbuşirea comunismului în Europa, în scopul consolidării economiilor de piaţă şi democraţiilor în 38 de ţări din sud-estul Mediteranei, Europa Centrală și de Est, până în Asia Centrală. Mandatul atribuit BERD la înfiinţare stipulează faptul că instituţia va colabora doar cu statele care adoptă principii de guvernare democratice. Forul cel mai înalt de decizie al Băncii este Consiliului Guvernatorilor în cadrul căruia fiecare ţară membră are desemnat un guvernator, de obicei ministrul de finanţe.

  prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

  În prezent, BERD trece printr-un proces de reorientare conceptuală, dincolo de spaţiul mandatat iniţial, către regiunea Orientului Mijlociu şi Africii de Nord, având în vedere că în multe dintre statele în care banca a realizat şi realizează investiţii dezvoltarea economică a ajuns la un nivel care permite reducerea sau chiar eliminarea susţinerii financiare.

  BERD este cel mai mare investitor instituţional în regiune şi mobilizează investiţii străine directe semnificative, pe lângă propriile finanţări.

  Recent, abordarea în ceea ce privește Transition Green Economy a făcut din finanțările climatice o măsură esențială a performanței Băncii. Până în prezent, BERD a alocat 34 miliarde euro în investiții ecologice, finanțând peste 1.

  Numai înBanca a finanțat peste 2,2 GW din noua capacitate de energie regenerabilă și își propune să depășească această cifră în Banca a anunţat la 13 martie că acţionarii săi au aprobat un pachet de măsuri în valoare de 1 miliard euro pentru a ajuta companiile din regiunile unde operează să atenueze impactul economic al extinderii pandemiei de coronavirus. Măsurile includ furnizarea de lichidităţi de urgenţă, capital circulant şi finanţarea comerţului clienţilor săi afectaţi de criză.

  prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

  Pachetul a fost suplimentat, iar la 23 aprilie, Banca a aprobat varianta finală - Solidarity Package — în valoare de 21 miliarde euro pentru perioada Începând cu luna februarieLucian Isar este director supleant în Consiliul Director. Din luna maiRomânia face parte din Constituenta condusă de Turcia, alături de Rep. Moldova, Azerbaijan şi Kyrgyzstan.

  prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

  Cu prilejul celei de-a a Reuniuni Anuale a BERD Sarajevo, maiguvernatorul României a preluat pentru un an mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Guvernatorilor, alături de ministrul finanţelor din Lituania. În prezent, capitalul subscris de România la BERD are valoarea demilioane euro, respectiv Portofoliul Băncii s-a extins rapid în arii precum privatizarea la scară largă cu investitori strategici, investiţii de tip greenfield în sectorul privat, dezvoltarea sectorului financiar şi a infrastructurii în domeniile energetic, transporturi, comunicaţii şi a infrastructurii municipale.

  Producătorii și exportatorii de struguri pentru masă au participat la o misiune comercială în Belarus, Lituania și Polonia. Scopul misiunii comerciale este de a consolida capacitatea de export a grupurilor de producători de struguri pentru masă care au beneficiat de suport în cadrul programelor IFAD, prin stabilirea de canale de marketing noi și durabile.

  Banca susţine activ dezvoltarea sectorului financiar non-bancar prin promovarea investiţiilor în societăţi de leasing şi asigurare, precum şi în fonduri de capital, pensii şi ipoteci. Activitatea BERD în România va include și măsuri care răspund la criza generată de coronavirus şi susţin eforturile de redresare economică.

  Subiectele abordate în cadrul întrevederii au vizat aspecte relevante pentru activitatea BERD în România, în directă legătură cu prioritățile prevăzute în prezentare generală a pieței bursiere lituaniene Strategie de țară: 1 promovarea investițiilor în infrastructura durabilă și dezvoltarea regională; prezentare generală a pieței bursiere lituaniene susținerea productivității prin extindere corporativă, inovație și abilități și 3 extinderea procesului de intermediere financiară și dezvoltarea piețelor de capital.

  prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

  Cele două părți au convenit o serie de domenii prioritare care să contribuie la dezvoltarea economiei românești, precum promovarea bunei guvernanțe și listarea la bursă a unor întreprinderi de stat, proiecte în parteneriat public-privat PPP în domeniul infrastructurii de transport și municipale inclusiv transport și mobilitate urbană, rețelele de distribuție de gaz și de electricitate, alimentare cu apă, eficiență energetică, clădiri verzi, spitaledar și susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, asistență tehnică și co-finanțare, în vederea unei mai bune absorbții a fondurilor europene.

  Un exemplu concret de sprijin al BERD în acest nou context este finanțarea acordată, la 24 aprilieMunicipiului Bucureşti, în valoare de milioane lei, pe o perioadă de până la 3 ani, în vederea refinanţării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligaţiuni din prezentare generală a pieței bursiere lituaniene, scadentă anul acesta, parte a unui împrumut contractat în anul Ea propunea ca direcții de acțiune pentru perioada extinderea accesului la finanţare prin stimularea creditării şi dezvoltării pieţelor de capital, reducerea disparităţilor regionale şi încurajarea incluziunii, precum şi ameliorarea competitivităţii în sectorul privat.

  prezentare generală a pieței bursiere lituaniene