Manager Zona: Bucuresti, IF

Lucrați de la casa pavia

lucrați de la casa pavia

Astfel, Casa Județeană de Pensii Neamț, a fost desemnată Pol de competență pentru soluționarea cererilor de pensie ale cetățenilor români, indiferent de locul de ședere inițial în România, care au rezidența și lucrează în Italia, Regiunea Lombardia ce aparțin de Sediile Provinciale Montova, Pavia, Sondrio, Varese, Monza. În mod obligatoriu, în temeiul legal invocat în prezenta, cetățenii români care lucrează legal, au rezidența într-o altă țară membră UE decât România și beneficiază de asigurări sociale în acea țară, vor depune cererea de pensionare la instituția cu atribuții în domeniu din țara de resedință.

Appartamento affitto Pavia San Lanfranco A 0096-01 Pavia

În vederea instrumentării cererilor, această instituție va transmite cererea însoțită de documentația necesară către Casa de Pensii desemnată Pol de Împrumuta bani forex, și nu la Casa de Pensii pe a cărei rază teritorială a locuit persoana în România.

Subliniem că persoanele nu trebuie să vină în țară să depună cererea, pentru că în baza Regulamentului UE, instituțiile din fiecare țară comunică direct, între ele, și ulterior, transmit și persoanei decizia de admitere sau de respingere a cererii.

lucrați de la casa pavia

Se pot adresa în vederea depunerii cereri de pensionare, direct Casei de Pensii Neamț, doar persoanele care au locul de ședere obișnuit în județul Neamț, care au revenit definitiv în țară.

Aceste persoane vor trebui să completeze sub sancțiunea prevederilor Codului Penal, o lucrați de la casa pavia pe proprie răspundere, din care să rezulte că domiciliază în România — Anexa 2.

lucrați de la casa pavia

În cursul anului Casa Județeană de Pensii Neamț a emis un număr de decizii de stabilire sau recalculare a unor drepturi de pensie comunitară.