Pages pentru Mac: Calcularea valorilor în Pages utilizând datele din celulele de tabel

Valoarea temporară a opțiunii este egală

Un activ de impozit amânat trebuie să fie recunoscut pentru toate diferenţele temporare deductibile, în limita în care este probabil ca un beneficiu impozabil, asupra căruia vor putea să fie imputate aceste diferenţe temporare deductibile, să fie disponibil.

valoarea temporară a opțiunii este egală

Aceste diferenţe trebuie să se resoarbă în aceeaşi perioadă cu reluarea diferenţelor deductibile sau în perioade în care pierderile fiscale rezultate dintr-un activ de impozit amânat sunt reportate sau transferate într-o perioadă anterioară. Aceste oportunităţi sunt analizate în aprecierea recunoaşterii unui activ de impozit amânat dacă managementul are capacitatea de a le implementa şi nu trebuie utilizate pentru reducerea unei datorii de impozit amânat.

O entitate poate recunoaşte un activ de impozit amânat pentru pierderi fiscale neutilizate, dacă este disponibil suficient profit impozabil pentru utilizarea acestora.

valoarea temporară a opțiunii este egală

Entitatea trebuie să aibă în vedere şi perioada pentru care recuperarea pierderilor este permisă. La fiecare dată a bilanţului, entitatea reevaluează creanţele activele nerecunoscute privind impozitul amânat.

CNMC 2020 - Viitorul consumului cultural

Se va recunoaşte o creanţă privind impozitul amânat nerecunoascută anterior în măsura în care a devenit probabil că profitul impozabil viitor va permite recuperarea creanţei privind impozitul amânat. Exemplu Societatea Valoarea temporară a opțiunii este egală deţine la 1.

valoarea temporară a opțiunii este egală

Alfa utilizează opţiunea valorii juste drept cost prezumat. Valoarea justă stabilită cu ocazia reevaluării anterioare este considerată drept cost presupus la data trecerii la IFRS.

valoarea temporară a opțiunii este egală

La